Политика конфиденциальности

6. Права особи, обробка даних якої провадиться

А. Права отримання інформації

Ви маєте право в будь-який час безкоштовно отримувати інформацію про ваші персональні дані, які були збережені нами. Ви маєте право вимагати надання вам інформації, зазначеної нижче. Ми зобов'язані надати вам відповідну інформацію протягом одного місяця.

(1)       Мета, з якою здійснюється обробка ваших персональних даних.

(2)       Категорії персональних даних, обробка яких здійснюється.

(3)       Отримувачі або категорії отримувачів, яким були оприлюднені або ще будуть оприлюднені персональні дані, які торкаються вас.

(4)       Запланована тривалість збереження персональних даних, які торкаються вас, або, якщо конкретну інформацію про це неможливо надати, то критерії встановлення строків збереження інформації.

(5)       Наявність права вимагати виправити або усунути персональні дані, які торкаються вас, права вимагати обмеження обробки даних відповідальними особами або права заперечення проти цієї обробки даних.

(6)       Наявність права подавати скаргу в наглядову установу.

(7)       Вся наявна інформація про походження даних, коли персональні дані не отримані безпосередньо від особи, якої вони торкаються.

(8)       Наявність автоматичного прийняття рішення, включаючи профілювання відповідно до статті  22, абзац 1 та 4 DSGVO та – принаймні у цих випадках – змістовна інформація про логіку, яку використовують, а також межу дії та призначення подібної обробки даних для особи, дані якої обробляються. Звертаємо вашу увагу на те, що подібне автоматизоване прийняття рішень з нашу боку відсутнє.

(9)       Інформація про те, чи передаються персональні дані, які торкаються вас, в третю країну або будь-якій міжнародній організації. Стосовно цього ви можете вимагати, щоб вам повідомили про належні гарантії відповідно до статті 46 DSGVO у зв'язку з передачею ваших даних.

Б. Право вимагати виправлення даних

Ви маєте право вимагати негайно виправити невірні персональні дані, які торкаються вас, або доповнити неповні персональні дані, які торкаються вас.

В. Право вимагати усунення даних

Право вимагати усунення даних

Ви маєте право вимагати негайно усунути персональні дані, які торкаються вас, та ми зобов'язані негайно усунути ці дані, якщо має місце одна з таких причин зробити це:

(1)       Персональні дані, які торкаються вас, більше не потрібні для досягнення мети, з якою вони були зареєстровані або оброблені іншим чином.

(2)       Ви скасовуєте ваш дозвіл, на підставі якого здійснювалась обробка даних відповідно до статті 6 I (a), та при цьому відсутня інша правова основа обробки ваших даних.

(3)       Ви подаєте заперечення згідно статі 21 I DSGVO проти обробки ваших даних, які ми збираємо на підставі зазначеної вище нашої виправданої зацікавленості (наприклад, компанією Google Analytics) та при цьому відсутні будь-які пріоритетні причини обробки даних, або ви подаєте заперечення відповідно до статі 21 II DSGVO проти обробки ваших даних у рамках прямої реклами.

(4)       Персональні дані, які торкаються вас, були протизаконно оброблені нами, наприклад, без вашого дозволу, або без наявності у нас виправданої зацікавленості.

(5)       Усунення персональних дані, які торкаються вас, необхідно для виконання одного з наших правових обов'язків відповідно до права Європейської Співдружності або німецького права.

(6)       Дані були зібрані у рамках послуг, які пропонує інформаційне товариство,  по відношенню до вас як неповнолітньої особи відповідно до статті 8 ADSGVO.

Якщо ми оприлюднили ваші персональні дані та якщо ми зобов'язані усунути ці дані внаслідок однієї з зазначених вище причин, то ми повідомимо належним чином компаніям, на веб-сторінках яких були оприлюднені ваші персональні дані, а також повідомимо, що ви як особа, дані якої оприлюднені, вимагаєте, щоб ми усунули усі посилання на ці дані, а також усі копії повторень.  

Винятки

Право на усунення даних не діє, коли обробка даних необхідна в силу однієї з таких причин:

(1)       Для забезпечення права на свободу вираження думки та отримання інформації.

(2)       Для виконання правового обов'язку, який вимагає обробки даних відповідно до права Європейської Співдружності або німецького права, наприклад, у зв'язку зі строками збереження інформації, передбаченими податковим законодавством, або для виконання дорученої нам задачі, зумовленої суспільним інтересом, або ж задачі, яка виконується у зв'язку зі здійсненням публічної влади.

(3)       В силу причин суспільного інтересу в галузі системи охорони здоров'я відповідно до статті 9 II (h) й (i), та статті 9 III DSGVO.

4)         З метою архівування в суспільних інтересах, з метою наукових або історичних досліджень або для збирання статистичної інформації відповідно до статті 89 (I) DSGVO, якщо право на усунення даних певно робить неможливим або серйозно перешкоджає досягненню цієї мети обробки даних, або

(5)       Для набуття сили, реалізації або захисту правових претензій, наприклад, у рамках судових процесів.

Г. Право вимагати обмежити обробку даних

Ви маєте право вимагати у нас обмежити обробку даних в разі виконання однієї з таких умов:

(1) Коли ви оспорюєте правильність персональних даних, які торкаються вас, на строк, протягом якого ми можемо перевірити правильність персональних даних, які торкаються вас.

(2) Якщо обробка даних є протизаконною та ви відмовляєтесь від усунення персональних даних, які торкаються вас, а замість цього вимагаєте обмежити використання персональних даних, які торкаються вас.

(3) Якщо персональні дані, які торкаються вас, більше не потрібні нам для відповідної мети їх обробки, проте вони необхідні вам для набуття сили, реалізації або захисту правових претензій.

(4) У разі вашого заперечення проти обробки персональних даних, які торкаються вас, які ми завантажили на підставі зазначеної вище нашої виправданої зацікавленості (наприклад, у компанії Google Analytics), до того часу, поки не буде ясно, чи наші зазначені вище виправдані причини є більш важливими, ніж ваші права.

Якщо обробка даних була обмежена в силу однієї з зазначених вище причин, то ці персональні дані, які торкаються вас – за винятком їх збереження – дозволяється обробляти лише з вашого дозволу або для  набуття сили, реалізації або захисту правових претензій або для захисту прав іншої фізичної або юридичної особи (товариства з обмеженою відповідальністю, акціонерного товариства) або в силу причин важливого суспільного інтересу Європейської Співдружності або однієї з її країн.

Якщо ви вимагали обмежити обробку даних, то ми повідомимо вам перш, ніж це обмеження буде скасовано.

Д. Обов'язок повідомлення

Якщо ви скористувались по відношенню до нас вашим правом на виправлення, усунення даних або обмеження їх обробки, то ми зобов'язані повідомити всім одержувачам, яким ви оприлюднили персональні дані, які торкаються вас, про виправлення, усунення даних або обмеження їх обробки, за винятком випадку, коли це неможливо або пов'язано з несумірними витратами.

Ви маєте по відношенню до нас право бути повідомленими про цих одержувачів.

Е. Право вимагати передачі вам даних

Ви маєте право отримувати в структурованому, загально прийнятому та придатному для машинного читання форматі ваші персональні дані, які ви нам надали. Крім того, ви маєте право безперешкодно передати ці дані через нас іншій компанії при умові, що:

(1)       Обробка цих даних здійснюється на підставі дозволу відповідно до статті 6 (I) DSGVO або на підставі угоди відповідно до статті 6 I (b) DSGVO та

(2)       Обробка цих даних здійснюється за допомогою автоматизованого процесу.

Крім того, при використанні цього права ви маєте право клопотати про те, щоб ми передали ваші персональні дані безпосередньо іншій компанії, якщо це технічно можливо. Свободи та права інших людей не повинні бути обмежені при цьому.

Право на передачу даних не діє по відношенню до обробки даних, яка необхідна для виконання задачі, зумовленої суспільним інтересом або пов'язаної зі здійсненням публічної влади. 

Ж. Право заперечення

Ви маєте право в будь-який час в силу причин, зумовлених вашою особливою ситуацією, заперечити проти обробки персональних даних, які торкаються вас, що здійснювалась на підставі статті 6 I (e) – необхідна обробка в зв'язку з завданням, зв'язаним з суспільним інтересом –  або на підставі пункту (f) DSGVO – обробка в зв'язку з нашою  виправданою зацікавленістю, наприклад, при онлайн маркетингу; це стосується також профілювання, яке здійснюється на підставі зазначених законодавчих положень.

Ми більше не будемо обробляти персональні дані, які торкаються вас, за винятком випадків, коли ми можемо доказати наявність поважних причин обробки даних, які потребують захисту, які мають пріоритет по відношенню до ваших прав та свобод, або коли обробка даних призначена для набуття сили, реалізації або захисту правових претензій. 

У разі обробки персональних даних, які торкаються вас, з метою прямої реклами ви маєте право у будь-який час заперечити проти обробки з метою такої реклами персональних даних, які торкаються вас; це стосується також профілювання, якщо воно безпосередньо зв'язано з прямою рекламою. 

У разі вашого заперечення проти обробки ваших персональних даних з метою прямої реклами персональні дані, які торкаються вас, більше не будуть оброблюватись з цією метою.

Ви маєте можливість в зв'язку з використанням послуг інформаційного товариства – незважаючи на Директиву ЄС 2002/58/EG – скористатись вашим правом заперечення шляхом використання автоматизованого процесу, при якому застосовуються технічні специфікації.

З. Право скасування дозволу на збір даних, який був наданий в рамках положень про захист персональних даних 

Ви маєте право в будь-який час скасувати ваш дозвіл на збір даних, який був наданий в рамках положень про захист персональних даних. Скасування вашого дозволу на збір даних не впливає на правомірність обробки даних, яка була здійснена до моменту скасування дозволу.

І. Контактна особа з питань прав людей, обробка даних яких здійснюється

Якщо ми не можемо забезпечити вам реалізацію ваших прав безпосередньо у рамках обробки даних, то ви можете звернутись до нас електронною поштою за адресою vertrieb@kiesow.org або звичайною поштою – наша адреса є у вихідних даних. 

Інформація про захист персональних даних відвідувачів веб-сторінки відповідно до вимог Базового положення ЄС про захист персональних даних (EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO))

Для нас важливим є захист ваших персональних даних, які були зареєстровані у зв'язку з вашим відвідуванням веб-сторінки www.kiesow.org. При цьому ви можете у будь-який час відвідувати нашу веб-сторінку без надання ваших персональних даних. Ваші персональних дані будуть зареєстровані та можливо збережені лише після того, коли ви за вашим бажанням зв'яжетесь з нами. Законодавчі положення про захист ваших персональних даних знаходяться у Базовому положенні про захист персональних даних та в німецькому Законі про захист персональних даних.

Відповідальною за захист персональних даних організацією є
KIESOW OBERFLÄCHENCHEMIE GmbH & Co. KG
Wittekindstrasse 27-35
D-32758 Detmold
Телефон: +49 5231 7604-0
Факс: +49 5231 7604-28
E-Mail: vertrieb@kiesow.org

Працівником, відповідальним за захист персональних даних, є пан Томас Вернінг (Thomas Werning), Afrikastr. 42, 32791 Lage, Тел. 05232 696555-8, Факс: 05232 696555-9, E-Mail: thomas@werning.com
Нижче ви знайдете інформацію про те, яку інформацію ми реєструємо під час вашого відвідування нашої веб-сторінки та як вона використовується. У разі будь яких запитань звертайтесь, будь ласка, до нас по електронній пошті за адресою vertrieb@kiesow.org.
Ви маєте також право оскаржити протиправне використання даних у відповідальній наглядовій установі, а саме – у відповідального за захист персональних даних федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
Тел.: 0211/38424-0
Факс: 0211/38424-10
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

1. Реєстрація даних на сервері

При відвідуванні нашої веб-сторінки автоматично реєструються різні статистичні дані сервера, які ваш браузер передає на сервер нашого інтернет-оператора. При цьому серед іншого реєструються ім'я веб-сторінки, яку було викликано, файл, дата та час виклику, переданий обсяг інформації, повідомлення про успішний виклик, тип браузера та його версія, операційна система користувача, Referrer URL (попередня веб-сторінка, яку користувач відвідав), IP-адреса та оператор, який надсилає запитання.

Ця інформація призначена для статистичної оцінки відвідувань нашої веб-сторінки, та ми не маємо можливості встановити її зв'язок з певними людьми. Правовою основою реєстрації даних є стаття 6 I f DSGVO. Об'єднання цих даних з іншими джерелами інформації не здійснюється. IP-адресу роблять анонімною. Наша виправдана зацікавленість в реєстрації цих даних обґрунтована тим, що на підставі цих даних ми можемо оптимізувати нашу пропозицію користувачам шляхом, наприклад, перешкоджання доступу к шкідливим веб-сторінкам або можемо оптимізувати доступ за допомогою певних браузерів, а відкриття веб-сторінки взагалі стає можливим лише після реєстрації IP-адреси.

Ви завжди маєте право заперечення проти цієї реєстрації даних. Проте, як виняток, це тут не розглядається, тому що інакше використання веб-сторінки було б неможливим. Дані будуть усунені, як тільки вони більше не потрібні для досягнення зазначеної вище мети.

2. Використання та розповсюдження персональних даних

Загальні положення
Якщо ви надали ваші персональні дані у наше розпорядження, то ми використовуємо їх для відповіді на ваші запитання, для консультування, та виконання договорів, які ми уклали з вами, та (або) для технічного керування. Ваші персональні дані передаються третім особам або розповсюджуються, якщо це необхідно для виконання робіт по договору, здійснення розрахунків, або якщо ви раніше дозволили нам це. Ви маєте право у будь-який час скасувати на майбутнє дозвіл, який ви нам надали; дивись також пункт 7 стосовно ваших прав як особи, обробка даних якої здійснюється.

Правовою основою реєстрації та обробки даних в рамках виконання робіт по договору є стаття 6 I (b) DSGVO. Правовою основою передавання даних податковим консультантам та податковій службі є стаття 6 I (c) DSGVO.
Усунення цих даних здійснюється після закінчення передбачених законом строків зберігання даних. У разі відсутності передбачених законом строків зберігання даних їх усунення здійснюється після досягнення мети, для якої вони були призначені.
В. Формуляр для контакту, повернення тари та запитання по електронній пошті

При використанні нашого формуляра для контакту, а також у разі запитань, пов'язаних з поверненням тари, ми реєструємо та зберігаємо прізвище та електронну адресу, а також зміст вашого запитання з метою відповіді на нього. Інші дані є опційними. Якщо ви надсилаєте ваше запитання електронною поштою, то ми реєструємо та зберігаємо вашу електронну адресу та дані, що є в вашому повідомленні.

Правова основа

У разі виникнення договірних відносин в результаті вашого запитання та підготовки договору або якщо запитання пов’язано з договірними відносинами, які вже маються, то правовою основою є стаття 6 I (b) DSGVO, тому, що збереження даних необхідно для виконання наших зобов’язань до укладення договору або наших договірних зобов’язань. Крім того, згідно статті 6 I f DSGVO, у нас є виправдана зацікавленість в обробці даних з метою комунікації з вами та відповіді на ваші запитання.

Усунення даних здійснюється після того, як досягнута мета, з якою вони зберігались, тобто, після відповіді на ваше запитання, яке ви надіслали електронною поштою або з використанням контактного формуляра, або коли справа, пов'язана з вашим запитання, остаточно вирішена. Ви маєте право в будь-який час скасувати дозвіл на обробку даних, який ви нам надали, проте це ніяк не торкається правочинності обробки даних, яка була проведена до цього часу на підставі вашого дозволу. Інформацію стосовно вашого право як особи, обробка даних якої здійснюється, див. у пункті 7.

3. Файли куки

На цій веб-сторінці використовуються файли куки. Це – невеличкі текстові файли, які зберігаються при відвідування нашої веб-сторінки в вашому інтернет-браузері (наприклад, Firefox, Chrome, Microsoft Explorer/Edge, Safari т. і.), або які браузер зберігає на вашому комп'ютері (а точніше – в вашій операційній системі). За допомогою файлів куки, які вміщують певну послідовність символів, наша веб-сторінка впізнає ваш інтернет-браузер, коли ви викликаєте її. Ми використовуємо власні файли куки, так звані «постійні» файли куки. Вони призначені для покращання використання веб-сторінки та зображення її змісту.
Правовою основою використання файлів куки є стаття 6 I (f). Наша виправдана зацікавленість при цьому обґрунтовується тим, що за допомогою зазначених вище фалів куки ми лише облегшуємо вам можливість виклику веб-сторінки без реєстрації при цьому будь-яких даних простежування, і таким чином відсутнє будь-яке втручання в ваші індивідуальні права та обмеження вашої свободи.

Ви можете в вашому браузері виключити реєстрацію файлів куки. Проте, при певних обставинах це може погіршити функціональність. Інформацію стосовно ваших інших прав як особи, обробка даних якої здійснюється, див. у пункті 7.

Ці файли куки зберігаються лише протягом часу використання браузера та вони усуваються з закінченням часу вашого відвідування нашої веб-сторінки.

Ви маєте право в будь-який час вимагати представити вам інформацію щодо збережених нами ваших даних, та право вимагати їх усунення; дивись пункт 7 стосовно ваших прав як особи, обробка даних якої здійснюється. Ви можете в вашому браузері повністю виключити реєстрацію файлів куки. Проте, при певних обставинах це може погіршити функціональність.

4. Веб шрифти

Ця веб-сторінка використовує «fonts.com», службу шрифтів компанії Monotype GmbH («fonts.com»), Werner-Reimers-Straße 2-4, 61352 Bad Homburg («fonts.com»). Шрифти, які використовуються, встановлені локально, та на «fonts.com» передається лише кількість викликів веб-сторінки. При цьому на сервер «fonts.com» може бути передана також ваша  IP-адреса та збережена там у звичайному журналі реєстрації сервера.

Подальша обробка цієї інформації є обов'язком «fonts.com», а відповідні умови та можливості настройки ви можете знайти у Вказівках щодо захисту персональних даних (www.monotype.com/legal/privacy-policy) «fonts.com».

Правовою основою використання веб шрифтів є стаття 6 I (f) DSGVO. Наша виправдана зацікавленість при цьому обґрунтована тим, що ми можемо забезпечити вам уніфіковане відображення шрифтів, які використовуються. Ви маєте право в будь-який час вимагати надати вам інформацію про ваші дані, збережені нами, а також надіслати нам відповідне заперечення, дивись також пункт 7 стосовно ваших прав як особи, обробка даних якої здійснюється.

5. Matomo (колишній Piwik)

Ця веб-сторінка використовує послуги аналізу інтернету платформи Open-Source Matomo (колишній Piwik) новозеландської компанії InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Neuseeland.

Для цієї оцінки даних на вашому комп’ютері зберігаються файли куки. Отриману в такий спосіб інформацію відповідальна юридична особа зберігає лише на власному сервері. Збереження персональних даних користувача провадиться лише там. Передача даних третій стороні не здійснюється.

Інформацію компанії Matomo щодо захисту персональних даних ви можете знайти на веб-сторінці matomo.org/privacy-policy/.

Правова основа

Ця веб-сторінка використовує платформу Matomo з метою аналізу використання нашої веб-сторінки та для можливості її постійного поліпшення. За допомогою зібраних статистичних даних ми можемо поліпшувати наші комерційні пропозиції та зробити їх більш цікавими для вас як користувача. Шляхом аналізу отриманих даних відповідальна юридична особа має можливість отримати загальну картину використання окремих фрагментів веб-сторінки. Це допомагає безперервно покращувати веб-сторінку та підвищувати її зручність для користувачів. З цих цілей випливає також виправдана зацікавленість в обробці даних згідно статті 6, пункту 1, літери f DSGVO. Шляхом знеособлення IP-адреси у достатній мірі враховується інтерес користувача у захисті його персональних даних.

Заперечення

Ви можете виключити обробку даних шляхом усунення файлів куки, які вже маються, а також шляхом блокування збереження файлів куки. Коли ви деактивуєте збере­ження файлів куки, то ви отримуєте повідомлення про те, що можливо ви не зможете використовувати цю веб-сторінку у повному обсязі. Збереженню файлів куки можна перешкодити шляхом відповідної настройки, яку необхідно зробити у вашому браузері. Можна перешкодити використанню платформи Matomo шляхом усунення такого гачка та активування у цей спосіб інтегрувального програмного модуля Opt-out:

 

 

 

Ця веб-сторінка використовує Matomo з розширенням „AnonymizeIP“. В результаті здійснюється обробка скорочених IP-адрес, та таким чином може бути виключено безпосереднє встановлення особи користувача. Ваша IP-адреса, передана вашим браузером з допомогою платформи Matomo, не поєднується з іншими даними, зібраними відповідальною юридичною особою.

Статус этой Декларации о защите данных от: 12.04.2019